Joukkue

Aerikkala Kalle
Almenoksa Jari
Anttila Jallu
Anttila Tomi
Bergroth Harley
Hallman Jarkko
Havia Vesa
Heino Joni
Högman Heny
Hokkanen Juha
Iitiä Antti
Immonen Eero
Jalonen Mikko
Juntikka Juha
Kaunisto Harri
Kuure Mika
Laaksonen Tomi
Lahervo Sami
Lahtinen Jari
Lehtonen Janne
Leino Sami
Lindqvist Ramin
Löytynoja Sauli
Mankinen Pasi
Montanari Cristian
Mykrä Ville
Ohvo Harri
Onnela Marko
Penttilä Tomi
Pullinen Matti
Puola Turkka
Ranta Markus
Rosendahl Marko
Salmela Miikka
Silvan Kaitsu
Simpanen Juuso-Antti
Sund Henri
Suominen Vesa
Suvanto Markku
Syrjälä Ilkka
Syvänen Markku
Vaitiekaitis Egidijus
Välilä Tuukka
Vihervaara Petteri
Viirlas Mikko
Vina Saku

Toimihenkilöt

Taso  Tulospalvelu