Joukkue

Ahonen Rene
Haahtio Markus
Hakala Jussi
Henttula Matias
Huhtasalo Niilo
Laiho Roope
Marttila Juha
Mulari Henri
Puolamäki Juho
Sankari Matti
Savolainen Hannes
Sund Henri
Tolonen Tobias
Uotila Aapo
Ylikoski Erkka
Bergroth Harley
Pakarinen Matias
Yli-Tolppa Lauri
1
Pouttu Kimmo
2
Lehto Lauri
3
Rantala Arttu
8
Takkinen Samu
10
Aaltonen Niko
12
Rasimus Santeri
14
Luotonen Miro
15
Lönnroth Miko
17
Jäppilä Mikael
21
Roos Saku
26
Ylikoski Jarkko
32
Puolamäki Justus
37
Salo Severi

Toimihenkilöt