Joukkue

Anttila Tomi
Havia Vesa
Hentula Toni
Högman Heny
Iitiä Antti
Immonen Eero
Jalonen Mikko
Kaunisto Harri
Kuure Mika
Laakkonen Kari
Lahervo Sami
Lahtinen Jari
Lehtonen Janne
Leino Sami
Mankinen Pasi
Montanari Cristian
Mykrä Ville
Mäkitalo Janne
Onnela Marko
Pullinen Matti
Puola Turkka
Ranta Markus
Silvan Kaitsu
Suominen Vesa
Syrjälä Ilkka
Tuominen Jukka-Pekka
Vaitiekaitis Egidijus
Vihervaara Petteri
Vina Saku

Toimihenkilöt