Päivitetty 8.12.2023

Seuramaksut kaudella 2024

Maksut ikäluokittain:

•Aloittava ikäluokka (2018 synt.): 99,00€ / kausi (kertamaksu)

•2017 synt.: 16,00€ / kk

•2015-2016 synt.: 19,50€ / kk

•2013-2014 synt.: 34,00€ / kk

•2009-2012 synt.: 38,50€ / kk

•2007-2008 synt.: 42,50€ / kk

•A-pojat: 36,50€ / kk

•Aikuiset: 45,00€ / vuosi (kertamaksu)

Seuramaksu - Mitä siihen sisältyy?

 • Voit valita, maksatko koko vuoden seuramaksut kerralla, 6kk välein, 3kk välein vai valitsetko kuukausilaskutuksen.
  • Seuran lähettämien laskujen maksuaika on normaalisti 14 päivää. Halutessasi siirtää laskun eräpäivää, ole yhteydessä toiminnanjohtajaan hyvissä ajoin ennen laskun erääntymistä. Mikäli laskua ei ole maksettu ajallaan, lähetetään 14 päivää laskun eräpäivän jälkeen maksukehotus, johon lisätään 5 euron perintäkulu. Jos maksua ei tämänkään jälkeen ole saatu, lähetetään maksuvaatimus 17 päivää maksukehotuksen eräpäivän jälkeen, johon lisätään 10 euron perintäkulu. Mikäli saatavia ei ole maksettu maksukehotuksesta ja maksuvaatimuksesta huolimatta, aloitetaan saatavan perintä. Tässä vaiheessa astuu voimaan osallistumiskielto, josta tiedotetaan joukkueen valmentajia sekä pelaaja tai alaikäisen pelaajan huoltajaa.Osallistumiskielto tarkoittaa sitä, että pelaaja ei saa osallistua harjoituksiin ennen kuin maksuasiat seuran kanssa on selvitetty. Mikäli pelaaja saapuu kiellosta huolimatta harjoituksiin, otetaan hänen huoltajaansa yhteyttä puhelimitse. Mikäli yhteyttä ei saada, viimeisenä keinona on käännyttää pelaaja pois harjoituksista.
 • Lopettavalta tai toiseen seuraan siirtyvältä pelaajalta laskutetaan vielä maksut sen kuukauden osalta, jolloin lopettamisilmoitus on tullut seuralle.
  • Kun pelaaja lopettaa seurassa, tulee hänen/huoltajan ilmoittaa asiasta omalle joukkueenjohtajalleen. Lisäksi pelaajan/huoltajan tulee ilmoittaa kirjallisesti lopettamispäätöksestään seuran nettisivuilta löytyvällä lomakkeella. Lomakkeen täyttämällä vahvistaa eroamisensa seurasta, jolloin seura saa laskutusta varten tiedon tarkasta lopettamispäivästä. Samalla saamme seurana tietoa siitä, miksi pelaaja on lopettanut ja voimme kehittää toimintaamme entistä paremmaksi.
  • Jo maksettuja maksuja ei palauteta mahdollisen lopettamisen tai seurasiirron tapahduttua.
 • Uudet pelaajat
  • Uutena aloittavat ja muista seuroista siirtyvät pelaajat liittyvät kuukasimaksujen piiriin heti joukkueeseen liittymisen jälkeen
   • Ilmainen tutustumisjakso 2 viikkoa (Huom! Tutustumisjakso tapahtuu omalla vastuulla, jos pelaajalla ei ole voimassa olevaa pelipassia ja -vakuutusta!)
 • Sisaralennus
 • Varusmiesalennus
 • Loukkaantumiset ym. sairauspoissaolot.
  • Tilapäisiä poissaoloja ei korvata rahassa
  • Mikäli pelaaja ei loukkaantumisen tai muun terveydellisen syyn vuoksi pysty osallistumaan joukkueen toimintaan yli 2 kuukauteen, on tälle ajalle mahdollista anoa vapautusta seuramaksuista lääkärintodistusta vastaan.
   • Anottava erikseen toiminnanjohtajalta.
 • Joukkueen maksut ovat erikseen. Joukkue laskuttaa muut maksut joukkueen yhteisesti sopimalla tavalla.
 • Kaikissa poikkeustapauksissa ota aina yhteys toiminnanjohtajaan.
  • Poikkeustapaukset käsitellään aina erikseen tapauskohtaisesti.

Vähävaraisen pelaajan tuki

Maskun Palloseuralla on käytössään tukijärjestelmä vähävaraisten pelaajien tukemiseksi. Tukijärjestelmällä taataan myös vähävaraisten perheiden lasten mahdollisuus harrastaa Maskun Palloseurassa. Lue lisää yllä olevasta linkistä.

Seuran laskut verkkolaskuina

Voit vastaanottaa seuran lähettämät laskut myös verkkolaskuina. Kirjaudu verkkopankkiisi ja tilaa uusi verkkolasku (e-lasku). Valitse laskuttajaksi Maskun Palloseura ry (y-tunnus 0998660-3), syötä viimeisimmän laskusi viitenumero ja toimi verkkopankkisi ohjeiden mukaan.


Jäsenmaksut 2024:

Pelaajien jäsenmaksu sisältyy seuramaksuun.

Alle 16-vuotiaat 10€
16-19 -vuotiaat ja yli 20-vuotiaat pelaajat 15€
Johtokunnan vahvistamat Valmentajat, Joukkueenjohtajat, Rahastonhoitajat, Huoltajat ja Kioskivastaavat 0€
Muut toimihenkilöt 15€
Aikuisjäsenet (ei pelaavat 20 v. täyttäneet) 25€
Yhteisö- ja kannatusjäsenmaksu 100€
Ainaisjäsenmaksu 150€