Maskun Palloseuralla on käytössään tukijärjestelmä vähävaraisten pelaajien tukemiseksi. Tukijärjestelmällä taataan myös vähävaraisten perheiden lasten mahdollisuus harrastaa Maskun Palloseurassa.

Vapaamuotoinen anomus perusteluineen lähetetään sähköpostitse seuran toiminnanjohtajalle osoitteeseen toiminnanjohtaja(a)maskunpalloseura.fi. Hakemuksesta tulee ilmetä ainakin seuraavat tiedot: Pelaajan nimi, syntymäaika, selvitys perheen taloudellisesta tilasta, huoltajan yhteystiedot.

Anomukset käsitellään luottamuksellisesti ja anonyymisti (pelaajan nimi, ikäluokka ja sukupuoli jäävät vain toiminnanjohtajan tietoon) seuran johtokunnassa.