Päivitetty 29.11.2022

Toimintasuunnitelma 2023

YLEISTÄ

Maskun Palloseura pyrkii tulevanakin toimikautena tarjoamaan tasapuolisesti kaikille jäsenilleen mahdollisuuden laadukkaaseen jalkapalloharrastamiseen.

Vuonna 2023 pyrimme edelleen lisäämään joukkueiden välistä vuorovaikutusta ja korostamaan seuran yhtenäisyyttä. Pyrimme selkeyttämään toimintaa ja lisäämään avoimuutta sekä tiedotusta. Pyrimme hyvien olosuhteiden sekä laadukkaan toiminnan kautta säilyttämään ja lisäämään jäsenmäärää seurassa.

ORGANISAATIO

Vuonna 2023 Maskun Palloseuran organisaatiollisena tavoitteena on toiminnan kehittäminen ja avoimuuden lisääminen.

Maskun Palloseurassa on yli 20 joukkuetta ja vielä useampia kokoonpanoja joukkueiden sisällä. Kaikki joukkueet kuuluvat Maskun Palloseuraan ja sitoutuvat yhteisiin päätöksiin. Toiminnalle annetaan syyskokouksessa jäsenistön toimesta tavoitteellinen suunta ja tämän suunnan toteutumista valvomaan valitaan johtokunta.

Tavoitteiden saavuttamiseksi johtokunnan apuna on kaksi jaostoa (aikuis- ja juniorijaosto) ja tehdyistä päätöksistä tiedotetaan aiempaa paremmin. Lisäksi aloitetaan säännölliset (1-2 kuukauden välein) valmentajapalaverit seuran jalkapallollisten asioiden kehittämiseksi.

Aikuisjaoston tehtävänä on käsitellä ja valmistella aikuisjoukkueita koskevia asioita. Aikuisjoukkueiksi lasketaan A-pojat, naisten edustusjoukkue, FC Mamas, miesten edustusjoukkue, miesten kakkosjoukkue ja ikämiehet. Jaoston puheenjohtaja valitaan syyskokouksessa. Jokaiselta em. joukkueelta aikuisjaoston kokouksissa on yksi edustaja (joukkueenjohtaja tai varaedustaja). Kokouksissa käsitellään ja tehdään ehdotuksia aikuisjalkapalloilun kehittämiseksi Maskun Palloseurassa. Ehdotukset lähetetään Maskun Palloseuran johtokunnan päätettäviksi. Tarvittaessa johtokunta voi lähettää ehdotuksen jaostoon uudelleen käsiteltäväksi.

Juniorijaoston tehtävänä on käsitellä ja valmistella juniori- ja nappulajoukkueita koskevia asioita. Juniorijoukkueiksi lasketaan B-pojat, P2008-2009, P2010-2011, P2012, P2013, T18, T2009, T2010, T2011,T2012 ja T2013 eli 10-vuotiaiden ja sitä vanhempien junioreiden joukkueet ja nappulajoukkueiksi P2014, P2015, P2016, T2014, T2015, T2016 sekä keväällä 2023 aloittavat T2017 ja P2017 eli alle 10-vuotiaiden joukkueet. Lisäksi jaostoon lisätään kaikki uudet ko. ikäluokissa tai sitä nuoremmissa mahdollisesti aloittavat joukkueet. Jaoston puheenjohtaja valitaan syyskokouksessa. Jokaiselta em. joukkueelta juniorijaoston kokouksissa on yksi edustaja (joukkueenjohtaja tai varaedustaja). Kokouksissa käsitellään ja tehdään ehdotuksia juniorijalkapalloilun kehittämiseksi Maskun Palloseurassa. Ehdotukset lähetetään Maskun Palloseuran johtokunnan päätettäviksi. Tarvittaessa johtokunta voi lähettää ehdotuksen jaostoon uudelleen käsiteltäväksi.

Johtokunta voi erikseen päättää jaostojen päätösvallan lisäämisestä erikseen rajatuissa asioissa.

Seuran organisaatioon kuuluvat myös toiminnanjohtaja, valmennuspäällikkö, kenttämestari, sekä tarvittaessa myös muuta tarvittavaa henkilökuntaa. Palkatun henkilökunnan toimenkuvia pyritään jatkuvasti kehittämään niin, että seura pystyy palvelemaan mahdollisimman hyvin seuran jäsenistön tarpeita.

JOUKKUEIDEN OSALLISTUMINEN SARJOIHIN

Valmennuspäällikkö koordinoi yhdessä vastuuvalmentajien kanssa kunkin juniorijoukkueen sarjoihin osallistumisen.

Sarjamuotoisen kilpailutoiminnan lisäksi joukkueet voivat osallistua erilaisiin turnauksiin. Talvisarjan järjestämistä jatketaan. Maskun Palloseura järjestää nappulaliigasarjat kesäksi 2023 ja toimintaa näissä ikäluokissa pyritään kehittämään edelleen. Lisäksi järjestämme vanhemmille nappulaikäluokille (2014 - 2015 -syntyneet) yhteisen sarjan Naantalin ja Raision nappulaliigajoukkueiden kanssa.

Miesten ja naisten edustusjoukkueet pyrkivät kumpikin edelleen kehittämään omaa toimintaansa. Tavoitteena on parantaa ottelutapahtumien mielenkiintoa katsojia kohtaan entisestään.

NAPPULALIIGATOIMINTA

Nappulaliigatoimintaa pyritään kehittämään edelleen vuonna 2023 ja etenkin aloittavan ikäluokan toiminnan tukemiseen panostetaan vahvasti. Keväällä 2023 aloittaa uusi ikäluokka - 2017-syntyneet. 2016-syntyneiden sarjaa pelataan edelleen Maskun ”kyläkokoonpanojen” kesken. Ikäluokille 2014 - 2015 järjestetään yhteinen, isompi sarja yhdessä Naantalin ja Raision kanssa. Myös 2013 -syntyneiden Nappulaliigatoimintaa jatketaan Naantalin ja Raision joukkueiden kesken, mikäli sille nähdään tarvetta.

KOULUTUS JA HARRASTUSTOIMINTA

Valmentajien kouluttamiseen kiinnitetään erityistä huomiota sisäisen ja ulkoisen koulutuksen avulla, valmennuspäällikön ohjauksella. Lisäksi Maskun Palloseuralla on ns. nappulapäällikkö, joka toimii valmennuspäällikön apuna nappulaliigan (alle 10-vuotiaiden joukkueet) valmentajien tukena. Seuran valmentajien keskinäistä yhteistyötä lisätään valmentajapalaverilla, joita järjestetään säännöllisesti 1-2 kk välein. Palaverit kutsuu koolle ja järjestelyistä vastaavat valmennuspäällikkö ja nappulapäällikkö yhdessä.

Seuran valmennuspäällikkö koordinoi junioripuolen valmentajakoulutusta ja pitää huolta siitä, että kullakin ryhmällä on riittävästi koulutettu valmentaja/valmentajat. Kaikkien valmentajien kanssa tehdään kirjallinen valmentajasopimus 2013-syntyneiden ikäluokasta lähtien (10-vuotiaat ja sitä vanhemmat).

Nappulaikäisten joukkueiden valmentajakoulutusta koordinoi valmennuspäällikkö yhdessä nappulapäällikön kanssa ja he pitävät samalla huolta siitä, että kullakin ryhmällä on riittävästi koulutettuja valmentajia.

Seura tukee myös aikuisjoukkueiden valmentajien kouluttamista, jota valmennuspäällikkö koordinoi.

Aloittavat nappulajoukkueiden valmentajat koulutetaan nappulapäällikön ja valmennuspäällikön toimesta, kokeneemmat juniorijoukkueiden valmentajat koulutetaan joukkueenjohdon ja valmennuspäällikön välisten sopimusten mukaan. Kaikki seuran ulkopuoliset kurssit hyväksytetään toiminnanjohtajalla.

Muut toimihenkilöt, kuten huoltajat ja joukkueenjohtajat koulutetaan seuran ja jaostojen toimesta. Nuorimmat joukkueet pyrkivät osallistumaan joukkueen alustavaan ohjaamiseen Suomen Liikunta ja Urheilu Ry:n kursseilla ja lajikohtaiseen koulutukseen SPL:n järjestämillä kursseilla. Toimihenkilöiden osallistumista tuetaan em. järjestöjen harrastetoimintoihin.

SPL:n valmentajakurssit kuuluvat jokavuotiseen suunnitelmaan, ja niille osallistumista koordinoi valmennuspäällikkö.

EROTUOMARITOIMINTA

Palloliitto järjestää Erotuomarikurssit sekä aloittaville että jatkokurssitettaville. Pyrimme hoitamaan Maskussa pelattavien nappulaliigaotteluiden erotuomaritoiminnot itse. Minimitavoitteena on tuomaroida ainakin pienen kentän ottelut eli alle 12–vuotiaiden ottelut.

Pyritään tukemaan pelinohjaajatoimintaa jatkossakin ja siten, että ao. pelinohjaajista kasvaa hyviä tuomareita. Vuonna 2023 jatketaan onnistunutta PO-tutortoimintaa.

VALMENNUSTOIMINTA

Maskun Palloseuran valmennuslinjausta noudatetaan soveltuvin osin kaikissa ikäluokissa.

Nappulaikäisten joukkueiden valmennukseen pyritään saamaan mukaan mahdollisimman monta jalkapallosta kiinnostunutta vanhempaa. Seura kouluttaa näitä toimijoita valmennuskurssien sekä erilaisten kirjallisten materiaalien ja ohjeiden muodossa. Lisäksi seuran omista, vanhempien ikäluokkien junioreista pyritään rekrytoimaan apuohjaajia nappulajoukkueiden tueksi erityisesti aloittavaan ikäluokkaan. Nappulapäällikkö ja valmennuspäällikkö ovat vahvasti mukana tukemassa nappulajoukkueiden ohjaajia.

Seura vastaa juniorijoukkueiden valmentajien rekrytoinnista, jota valmennuspäällikkö koordinoi ja valvoo. Juniori-ikäisistä (10-vuotiaat ja sitä vanhemmat) alkaen jokaiselle ikäluokalle nimetään vastuuvalmentaja. Vastuuvalmentajille tehdään kirjallinen sopimus valmentamisesta. Joukkueiden tehtävä on itsenäisesti koota riittävä johtoryhmä vastaamaan toiminnan saumattomasta onnistumisesta. Sarjoihin osallistumisen mahdollistaa vain riittävän suuri pelaajamäärä ja toimivat taustajoukot.

Valmennuspäällikkö ohjaa valmentajia tekemään juniorijoukkueille kausisuunnitelmat, joiden perusteella on tiedossa jo kauden alkaessa tulevan kauden tapahtumat.

Jokaiselle pelaajalle pyritään takaamaan mahdollisimman tasapuolisesti oman tasonsa ja halunsa mukaiset mahdollisuudet pelata jalkapalloa Maskun Palloseurassa.

Pelaajaseurantaa seurassa suorittaa valmennuspäällikkö. Pelaajan pidempiaikaisesta siirtymisestä seuran joukkueesta toiseen neuvotellaan pelaajan, (sekä pelaajan vanhempien) ja kummankin joukkueen valmentajien kanssa valmennuspäällikön johdolla. Lopullisen päätöksen siirrosta tekee valmennuspäällikkö.

Seuran vanhimpien junioreiden ja edustusjoukkueiden välisistä pelaajapoluista vastaa valmennuspäällikkö yhdessä edustusjoukkueiden päävalmentajien ja kyseisten juniorijoukkueiden valmentajien kanssa.

SEURAKÄSIKIRJA

Seurakäsikirja on päivitetty keväällä 2018, jolloin tarkistettiin seurakäsikirjan sisältö ja päivitettiin se ajan tasalle.

Päivitykseen saivat ottaa osaa kaikki Maskun Palloseuran toiminnassa mukana olevat. Mitä isompi joukko ihmisiä saadaan yhdessä muotoilemaan tulevan toiminnan periaatteita, sen mukavampi sitä on jatkossa porukalla myös noudattaa – mikä on yhdessä sovittu, myös koskee kaikkia!

Seuraava seurakäsikirjan päivitys oli tarkoitus tehdä keväällä 2022, mutta koronaviruksen aiheuttamien rajoitusten vuoksi päivitys siirtyy keväälle 2023.

KAIKKI PELAA – TOIMINTA

Seura tulee jatkossakin olemaan Suomen Palloliiton Kaikki Pelaa – ohjelmassa mukana.

Seuran toiminnassa mukana olevien tulee osoittaa Fair Play –henkeä toiminnassaan sekä noudattaa seuran ohjeita ja määräyksiä.

TIEDOTTAMINEN

Seuran tiedotusta kehitetään ja parannetaan vuonna 2023 edelleen toiminnan avoimuuden lisäämiseksi. Seuran tiedottamisesta vastaavat toiminnanjohtaja sekä viestintävastaavat.

TALOUS

Seuran ja joukkueiden taloutta rahoitetaan pääosin kausimaksuilla, seuran kausijulkaisun tuotoilla, puffettitoiminnalla, talkoilla sekä yrityksien kanssa tehdyillä yhteistyösopimuksilla.

Kaudella 2023 seuramaksut nousevat 0-1,5€ / kk, ikäluokasta riippuen.

Maksut ikäluokittain 2023:

  • Aloittava ikäluokka (2017-synt.): 90,00€ / kausi (kertamaksu)
  • 2016-synt.: 14,50€ / kk (174,00€ / vuosi)
  • 2014-2015-synt.: 18,00€ / kk (216,00€ / vuosi)
  • 2012-2013-synt.: 33,00€ / kk (396,00€ / vuosi)
  • 2008-2011-synt.: 38,00€ / kk (456,00€ / vuosi)
  • 2006-2007-synt.: 41,50€ / kk (498,00€ / vuosi)
  • A-pojat: 28,50€ / kk (342,00€ / vuosi)
  • Aikuiset: 45,00€ / vuosi

Joukkueiden rahastonhoitajat hoitavat joukkueiden taloutta ja kirjanpitoa seuran määräysten ja ohjeistusten mukaisesti.

OLOSUHDEASIAT

Seura pyrkii vaikuttamaan aktiivisesti kunnan tekemiin päätöksiin harjoitusolosuhteiden kehittämisessä ja ylläpitämisessä. Suurin yksittäinen olosuhteiden kehittämisen tavoite kaudelle 2023 on saada Taponkedon hallin vanha nurmimatto siirrettyä Kurittulan koulun hiekkakentälle. Tämä uusi kenttä palvelisi Nappulajoukkueita sekä nuorempia 8v8 -joukkueita. Kunnan kanssa jo vuosia jatkunutta yhteistyötä kenttien huollosta jatketaan myös kaudella 2023 ja neuvotellaan vuoden aikana myös sopimuksen jatkamisesta.

Maskussa 28.11.2022

Maskun Palloseura ry