Syyskokous 16.11.2021
Julkaistu: 26.10.2021 16.39

Syyskokous 16.11.2021


Maskun Palloseuran sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina 16.11.2021 klo 17.30 alkaen Hemmingin koulun luokassa nro 205. Esillä sääntömääräiset asiat (https://www.maskunpalloseura.fi/seura/598/saannot).

 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 • Todetaan kokouksen läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
 • Vahvistetaan varsinaisten ja kannattavien henkilö- ja yhteisöjäsenten liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle.
 • Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle.
 • Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja, jota myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi.
 • Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallituksen (4) jäsentä erovuorossa olevien tilalle. Lisäksi valitaan yhdeksi vuodeksi kaksi (2) varajäsentä.
 • Valitaan tarpeelliset jaostot ja niille puheenjohtajat ja jäsenet ja sekä muut toimihenkilöt.
 • Valitaan toiminnantarkastajat/tilitarkastaja. ja hänelle varahenkilö. Tilintarkastajan ollessa tilintarkastuslain tarkoittaman tilintarkastusyhteisö varatilintarkastajaa ei valita.
 • Päätetään sääntöjen määräämissä rajoissa seuran kokouksen koollekutsumistavasta.
 • Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten 10§ mukaisesti esille tuomat asiat.
 • Käsitellään muut mahdolliset asiat.

Kokouksessa äänioikeutettuja ovat kaikki 15-vuotta täyttäneet jäsenmaksunsa maksaneet seuran jäsenet. Pelaajien jäsenmaksu sisältyy pelaajan seuramaksuun ja toimihenkilöistä kauden alussa nimetyt valmentajat, joukkueenjohtajat, huoltajat ja rahastonhoitajat ovat automaattisesti jäseniä. Muut toimihenkilöt, pelaajien vanhemmat ja muut maskulaisen jalkapallon tukemisesta kiinnostuneet ovat tervetulleita jäseníksi. Liittymällä pääset vaikuttamaan seuran toimintaan!

Tervetuloa!